Pages

Powered by Blogger.

Our Partners

Resources

Search

RSS

Nama-Nama Bayi (Part II)


Saabiq         = lebih dulu dari yang lain
Saajid          = orang yang bersujud kepada Allah
Saalim         = orang yang selamat
Saamiy        = berperawakan tinggi
Saliim          = terhindar dari bahaya
Salmaan      = yang selamat
Sa’iid           = yang berbahagia
Sayyaaf       = pejuang
Sayyid         = pemuka
Siraaj           = pelita
Suruur         = kegembiraan
Saa-id          = pemimpin

Syariif          = orang terhormat
Syihaab       = meteor, cahaya api
Syahiid        = saksi, yang terbunuh di jalan Allah
Syuraiĥ        = lapang dada
Syafiiq         = sangat lemah lembut
Syakiib        = yang memberi balasan kebaikan
Syaddaad    = kuat, sangat pemberani

ص
Shaadiq       = yang benar dalam ucapan
Shaarim       = tajam
Shafwaan    = jenih, cerah
Shaa-ib        = yang benar
Shaabir        = yang sabar
Shaaliĥ        = lurus dan benar
Shiddiiq       = selalu membenarkan
Shafiyy        = murni
Shaamid      = tegar

Dhaawiy      = bercahaya
Dhaĥĥaak    = banyak tersenyum

Thaariq        = bintang pagi, baru
Thaalib        = yang mencari, murid
Thaahir        = suci, mulia
Thayyib        = baik, enak, wangi
Thariif          = ajaib, jarang yang sama

ظ
Zhaafir         = yang menang
Zhariif          = cerdik
Zhahiir         = penolong
Zhaahir        = nyata
Zhafar         = kemenangan

ع
‘Aabid          = orang yang beribadah
‘Aadil           = adil
‘Aarif           = yang sabar dan mengetahui
‘Aaqil           = orang yang paham, berakal
‘Aamir          = orang yang menetap
‘Utbah         = lika liku lembah
‘Atiiq            = mulia, baik
‘Adnaan       = yang menetap di suatu tempat
‘Adiy            = sekumpulan orang yang siap berperang
‘Aziiz           = yang perkasa, kuat
‘Afiif            = yang terjaga dari kehinaan
‘Aliyy           = mulia, perkasa
‘Ubaadah     = banyak beribadah
‘Athaa          = rizki, kebaikan
‘Ayyaasy      = panjang umur
‘Alwaan       = tinggi
‘Ammaar      = kuat imannya, baik pujiannya, lemah lembut
‘Abbaas       = singa
‘Azzaam       = berkemauan kuat

غ
Ghaaziy       = pejuang
Ghaamid      = yang memasukkan pedang ke sarungnya
Ghaalib        = orang yang menang
Ghaaliy        = mahal

Fu-aad         = hati
Faa-iq          = istimewa, menonjol
Faaris          = penunggang kuda, pandai
Fariid           = gembira
Fadhiil         = yang utama, berbudi
Faishal        = pemimpin, pemisah antara hak dan batil
Faatiĥ          = penakluk
Faaruuq       = pemisah antara hak dan batil
Farraas        = tajam pikirannya
Fawwaaz     = banyak memiliki keberuntungan
Fahd           = macan kumbang
Fauzaan      = keberuntungan
Fathiin         = cerdas

Qaasim        = pemberi imbalan
Qais            = tinggi hati dan kuat
Qaabuus      = gagah, tampan dan berkulit halus
Quthb          = pemimpin

ك
Kaatib          = penulis
Kaamil         = memiliki sifat-sifat sempurna
Kariim          = murah hati, mulia
Kan’aan       = yang mengumpulkan
Kanz           = harta simpanan
Kinaan        = tempat menyimpan anak panah
Kaasib         = yang beruntung
Katsiir          = banyak

ل
Labiib          = berakal, cerdik
Lathiif          = lembut
Luqmaan     = jalan terang
Laabid         = singa

Maazin         = wajah yang berseri
Maalik          = pelindung, penanggung jawab
Mubaarak     = diberkahi
Mutawakkil   = tunduk dan tawakal kepada Allah
Mujaahid      = pejuang
Majiid           = mulia
Maĥbuub     = yang dicintai dan disenangi
Maĥfuuzh    = terpelihara
Maĥmuud    = terpuji
Murraan       = lembut
Maajid          = terhormat
Mukhtaar      = pilihan
Marjaan        = butiran mutiara
Mursyid        = pemberi petunjuk
Muzhaffar    = yang dapat memenuhi kebutuhannya
Ma’ruuf        = terkenal, kebaikan
Mahdiy         = yang mendapat hidayah
Maimun        = yang mendapatkan berkah
Muraad        = kehendak, maksud
Murtadhaa    = yang diridhai
Marwaan      = batu yang sangat keras
Mas’uud       = yang beruntung, diberi kesenangan
Mushliĥ       = yang melakukan perbaikan
Mu’aadz       = orang yang terlindungi
Mufiid          = yang memberi manfaat kepada oang lain
Miqdaad       = yang sering menghadang perbuatan buruk
Mumtaaz      = istimewa
Munjid         = penolong
Mundzir       = pemberi peringatan
Muhanaa     = tenang, damai
Mahiib         = orang yang karismatik
Muyassar     = yang dimudahkan

Naajiy          = yang terbebas dari keburukan
Naayif          = tinggi
Nabiil           = terhormat, punya kelebihan
Nadiim         = pendamping
Nafiis           = berharga, menjadi rebutan      
Nawwaaf     = unggul
Naufal         = pemuda tampan
Najiib           = mulia
Naafi’          = yang memberi manfaat
Nashr          = pertolongan
Na’iim          = yang berbahagia
Naadir         = berharga, jarang ada
Haadii          = yang memberi petunjuk
Haasyim      = orang yang tampil di depan
Haani-         = yang menyenangkan
Humaam      = pemberani, ambisius
Hisyaam      = kedermawanan
Hilaal           = bulan sabit

و
Waĥiid         = satu-satunya
Waduud       = penuh kasih sayang
Waliy           = penolong
Waliid          = bayi, anak kecil
Wahiib         = yang dianugerahi

Yaasir          = mudah
Yaafi’           = terhormat
Yaziid          = pertumbuhan

WAJIB LIHAT Nama-Nama Bayi (Part I) KLIK!!!
WAJIB LIHAT Nama-Nama Bayi (Part III) KLIK!!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

2 comments:

myone1way said...

wisss...mantap nih, siap2 cari nama buat juniorku...tq sob

Irwan Anugrah ZD said...

myone1way@ thanks, ^_^, semoga membantu, silahkan lihat semuanya di sini

http://tanyatentangkesehatan.blogspot.com/2011/04/nama-nama-bayi_20.html

Post a Comment